Business ConciergeBusiness Concierge

Business Concierge to nowy zawód wprowadzany przez Infinitum Network. Zawód, na który istnieje duże zapotrzebowanie w każdej z branż. Business Concierge to elitarny i profesjonalny doradca, którego zadaniem jest obsługa firm, przede wszystkim z segmentu MŚP. Ale każdy BC jest w stanie pomóc także osobie prowadzącej działalność gospodarczą a nawet spółce akcyjnej.

Czym zajmuje się Business Concierge?

Business Concierge działa według określonego programu gwarantującego jakość. Na spotkaniu z klientem tłumaczy zakres swoich prac i gdy klient wyraża zgodę – podpisuje Umowę Intencyjną o współpracy. Zobowiązuje się w niej do wykonania Mapy Problemów Biznesowych w formie raportu. Klient zobowiązuje się do dalszej współpracy z BC, jeśli okaże się, że są zdiagnozowane problemy, które należy rozwiązać. Następnie BC „skanuje” firmę dokonując wieloaspektowej analizy. Diagnozuje problemy, nazywa je, porządkuje i klasyfikuje. Powstaje Mapa Problemów Biznesowych, czyli kilkudziesięciostronicowy raport, który otrzymuje biznesmen. Jeżeli zostają zdiagnozowane problemy, to Business Concierge wskazuje kierunki rozwiązania. Uwzględnia dostępne na rynku dedykowane do zagadnień podmioty gospodarcze, ich usługi oraz produkty. Aby ułatwić biznesmenowi podjęcie decyzji posługuje się Galerią Internetową. Każdy zainteresowany dowiaduje się - w jaki sposób może rozwiązać swój problem przy pomocy specjalisty z danej firmy.

Skąd Business Concierge wie o wszystkim?

Zawód jest typu analitycznego. Wymaga dużej dozy umiejętności interpersonalnych. Ponieważ ma charakter doradczy i usługowy wymaga umiejętności przedstawienia klientowi optymalnych dla niego rozwiązań. Business Concierge przechodzi przez szereg szkoleń zakończonych egzaminami.

Posiada wielobranżową wiedzę porównywalną z przedstawicielami handlowymi poszczególnych firm. Celem jego pracy jest jednak stworzenie Planu Rozwiązania Problemów Biznesowych. Business Concierge po przeanalizowaniu firmy i stworzeniu Mapy Problemów Biznesowych wyjaśnia klientowi istotę rekomendowanych rozwiązań. Kontaktuje klienta z dedykowaną do problemu firmą i otacza opieką w trakcie danej współpracy, a także po zkonczeniu. Z Mapy Problemów Biznesowych może wynikać wiele wniosków, których jednoczesna realizacja mogłaby być niemożliwa. Dlatego też Business Concierge tworzy długoterminową relację z klientem jako jego opiekun.

Business Concierge to zawód zaufania publicznego taki, jak Doradca Finansowy lub Radca Handlowy. Dlatego też działania z klientem objęte są klauzulą poufności.

Dowiedz się więcej:


Osobą odpowiedzialną za Infinitum Business Concierge jest Ryszard Krause.

Jeśli masz jakieś pytanie lub chciałbyś zostać Business Concierge to wypełnij poniższy formularz:

W ciągu 24 godzin skontaktuje się z Tobą konsultant firmy, który dopyta o szczegóły transakcji.